2care4 - English
2care4 - English

Whistleblower


Whistleblower


2care4 ApS har etableret en whistleblowerordning, som omfatter 2care4 ApS samt dets datterselskaber (“2care4”).Whistleblowerordningen har til formål at give nuværende og tidligere medarbejdere i 2care4, samarbejdspartnere og andre eksterne personer med tilknytning til 2care4 (“whistleblowere”) mulighed for at indberette bekymringer eller rimelig mistanke om faktiske eller potentielle overtrædelser, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted samt om forsøg på at skjule sådanne overtrædelser.

Whistleblowere opfordres til at foretage indberetning om sådanne mistanker og bekymringer hurtigst muligt uden at skulle frygte at blive mødt med repressalier, trusler, chikane, diskrimination eller negative ansættelsesretlige konsekvenser som følge af indberetningen.

Klik på linket her for at tilgå systemet eller brug QR koden.