2care4 - English
2care4 - English

Bivirkninger


Bivirkninger


Oplever du en bivirkning?


En bivirkning defineres som en utilsigtet og skadelige reaktion opstået i forbindelse med eller som følge af et lægemiddel.

Oplever du en bivirkning, kan du indberette dette til Lægemiddelstyrelsen via hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk eller via mail til 2care4: pharmacovigilance@2care4.dk.

Opgiv gerne følgende oplysninger:

  • Initialer
  • Alder
  • Køn
  • En beskrivelse af bivirkningen eller episoden
  • Det mistænkte lægemiddel (produktnavn, batchnummer og varenummer)
  • Anden medicin eller kosttilskud; hvis ja, hvilken?
Hvad gør vi med bivirkningsinformationerne?

Når vi hos 2care4 modtager information om bivirkninger, behandler vi dine personoplysninger med det formål, at registrere sagen og rapportere sagen anonymt til lægemiddelmyndighederne.

2care4 og lægemiddelmyndighederne bruger blandt andet dine data til fortløbende sikkerhedsovervågning. Ved at indberette bivirkninger, bidrager du til, at lægemidler forbliver sikre.