2care4 - English
2care4 - English

Bivirkninger


Bivirkninger


Oplever du en bivirkning?


En bivirkning defineres som en utilsigtet og skadelig reaktion opstået i forbindelse med eller som følge af et lægemiddel.

Oplever du en bivirkning, kan du indberette dette via mail til 2care4: GE-Pharmacovigilance@2care4generics.dk

Opgiv gerne følgende oplysninger:

  • Initialer
  • Alder eller fødselsdato
  • Køn
  • En beskrivelse af bivirkningen eller episoden
  • Det mistænkte lægemiddel (produktnavn, batchnummer og varenummer)
  • Anden medicin eller kosttilskud; hvis ja, hvilken?
Hvad gør vi med bivirkningsinformationerne?

Når vi hos 2care4 modtager information om bivirkninger, behandler vi dine personoplysninger med det formål at registrere sagen og rapportere sagen anonymt til lægemiddelmyndighederne.

2care4 og lægemiddelmyndighederne bruger blandt andet dine data til fortløbende sikkerhedsovervågning. Ved at indberette bivirkninger, bidrager du til, at lægemidler forbliver sikre.