2care4 - English
2care4 - English

Karriere


Karriere


2care4 skal være den mest attraktive arbejdsplads for både virksomhedens
nuværende ansatte og vores fremtidige kolleger.


2care4 skal være den mest attraktive arbejdsplads for både virksomhedens nuværende ansatte og vores fremtidige kollegaer. Det er vigtigt, at vores medarbejdere udvikler sig personligt og fagligt. Vi ønsker et åbent miljø med et højt informationsniveau, hvor alle kan bidrage med input og viden.

For at opnå det stiller vi store krav til dig som medarbejder, og vi forventer, at du gør det samme til os som arbejdsplads. Hos os går kultur og værdier hånd i hånd med loyalitet og gensidig respekt. Der skal være plads til, at alle bliver hørt, for at vi kan finde den bedste løsning og samtidig skabe en endnu bedre arbejdsplads.

     


Innovation

Gensidig Respekt

Handlekraft

Kvalitet

Conni Fuglsang

Projektleder


I dag arbejder jeg som Projektleder i Projekt afdelingen. Da jeg startede i 2care4 var jeg et link mellem salg og indkøb. Men kom hurtigt til at arbejde med projekter da det er der min passion ligger...


I dag sidder jeg som Projektleder i Projekt afdelingen. Tidligere var jeg IT-chef samtidig med at jeg havde en projektlederrolle. Jeg har været med på 2care4’s rejse i fem og et halvt år. Det har været en spændende rejse - ikke mindst fordi at dagene sjældent ligner hinanden. 2care4 har givet plads til personlig udvikling, og jeg har løbende fået mere ansvar. Foruden dette har 2care4 investeret i en projektlederuddannelse, som styrker mig i udførelsen af mit job. I 2care4 er der plads til ”Power to Act,” og det er ikke bare noget, vi siger! Der er plads til, at man tager ansvar, og hvis man på et tidspunkt fejler, er det helt ok, for virksomheden har en grundlæggende ide om, at man lærer noget ved at fejle.

Louise Sabrina Nielsen

Registrerings assistent


Jeg har arbejdet som Registrerings assistent i Support i 3 år. Min rolle som problemknuser kræver at kunne håndtere mange bolde i luften på én gang og hvor der ofte kan være fart over feltet...


Jeg har arbejdet som registreringsassistent i Support i tre år. Min rolle som problemknuser kræver, at jeg skal kunne håndtere mange bolde på én gang, og der kan ofte være fart over feltet. Jeg skal kunne bevare overblikket i tidspressede situationer, hvor jeg samtidig skal være i stand til, at kunne knytte arbejdsprocesser sammen på tværs af afdelingerne, for bedst muligt at komme i mål. Det kan for eksempel være udfordringer med ompakning af en vare i produktionen til en fastsat deadline. Min rolle er at få løst det givne problem, så deadlinen overholdes, med respekt for de kvalitetsmæssige aspekter og regulatoriske krav. I min stilling findes et mix af teamopgaver og individuelle opgaver med en kontaktflade på tværs af alle afdelinger - herunder også vores udenlandske kollegaer. Der lægges stor vægt på frihed under ansvar, og hver dag får jeg lov til at blive udfordret og lære nyt. Ved siden af min rolle i Support tager jeg del i virksomhedens optimeringsprojekter. Jeg går hver dag hjem fra arbejde med en følelse af, at jeg ikke bare er en lille fisk i havet, men derimod en vigtig brik i 2care4’s strategi, hvor vi sammen arbejder mod et fælles mål. Som medarbejder hos 2care4 er jeg blevet en del af et sjovt og inspirerende miljø, hvor glade medarbejdere er en vigtig del af hverdagen. Mine kollegaer er ikke blot en stor del af min faglige udvikling, men også en stor del af min sociale omgangskreds uden for kontoret. Med et stort ønske om mere uddannelse har jeg hos 2care4 fået muligheden for sideløbende at tage en HD på Syddansk Universitet. Jeg er stolt af at være en del af en virksomhed, hvor medarbejderens udvikling prioriteres højt, og hvor redskaberne hertil stilles til rådighed.

Jacob Melsen

Team leder


Min nuværende stilling er som Teamleder i vores regulatoriske afdeling. Blev ansat tilbage i Juli 2010, hvor virksomheden bestod af 30 mand. Jeg startede på lageret da jeg var 15 år gammel, på deltid ved siden af folkeskolen...


Min nuværende stilling er teamleder i vores regulatoriske afdeling. Jeg blev ansat tilbage i juli 2010, hvor virksomheden bestod af 30 mand. Jeg startede på lageret, da jeg var 15 år gammel på deltid ved siden af folkeskolen. Det fortsatte, da jeg startede på gymnasiet, hvor jeg blev tilbudt en deltidsstilling på kontoret i vores udviklingsafdeling. Da jeg afsluttede gymnasiet, blev jeg tilbudt en ny stilling som produktionsplanlægger og blev desuden tilbudt at læse en HD. Jeg arbejdede derfor fuldtid og gik i skole otte timer om ugen ved siden af. Kort efter jeg afsluttede min uddannelse, blev jeg tilbudt en stilling som teamleder, som er den, jeg varetager i dag. Min historie fortæller vist tydeligt, at der er et stort fokus på og ønske om at udvikle medarbejderne fagligt. Mangles der en person til en stilling, så er det normalen, at man kigger internt, om der er nogen, som med fordel vil kunne flyttes rundt. Socialt er jeg ret sikker på, at 2care4 er en af de bedste virksomheder i Danmark – det er en stor påstand, men jeg er sikker på, at den er sand… Jeg tror selv på, at det faglige fokus, der er i 2care4, hvor man internt er god til at rokere rundt og udnytte folks kompetencer og erfaringer, er med til at udvide virksomhedens sociale samvær. I de fleste afdelinger sidder der minimum én, som har arbejdet i mere end en enkelt afdeling, og det gør bare, at der bliver delt viden på tværs, de sociale bånd bliver stærkere, og den grad af respekt, der udvises mellem de ansatte, øges – det er i hvert fald min oplevelse. Jeg føler selv, at iværksættermentaliteten stadig er til stede, selvom virksomheden efterhånden har rundet 300 mand, har fået en professional bestyrelse samt en HR-afdeling, og strukturmæssigt er ved at være ret langt fra den lille virksomhed, den var, da jeg startede tilbage i 2010. Der er stadig den der villighed til lige at gå en ekstra meter og lige samle det sidste op, som en kollega i farten enten har tabt eller glemt. Dette er også hjulpet godt på vej af, at ejerne stadig har deres daglige gang i virksomheden – man bliver lige mindet om hver gang man ser dem, at vi jo stadig bare er en lille esbjergensisk virksomhed, hvor alle har benene solidt plantet i den jyske muld.

Andreas Sørensen

Operations Support/Koordinator for pluk


Jeg startede som lagerassistent, og det var egentlig mest tiltænkt som et sabbatår, men eftersom jeg var utroligt glad for at arbejde i 2care4, besluttede jeg mig for at uddanne mig igennem 2care4...


Jeg er ansat i stillingen operations support/koordinator for pluk. Jeg har arbejdet i 2care4 i tre år. Jeg startede som lagerassistent, og det var egentlig mest tiltænkt som et sabbatår, men eftersom jeg var utroligt glad for at arbejde i 2care4, besluttede jeg mig for at uddanne mig igennem virksomheden, der også har givet mig muligheden for at læse en HD. I 2care4 har jeg fået nogle rigtige gode kollegaer, og det gælder både fagligt og socialt, hvor jeg oplever stor villighed fra folk til at hjælpe hinanden - både arbejdsmæssigt og socialt. En af de væsentligste grunde til, at jeg har valgt at uddanne mig igennem 2care4, er, at jeg trives rigtig godt i virksomheden, men også at det er en virksomhed hvor der er mulighed for at udvikle sig fagligt og hele tiden dygtiggøre sig. Det stemmer godt overens med 2care4’s værdier. Har du en god ide til, hvordan man kan gøre noget anderledes, bliver der lyttet til dig, og der er ikke langt fra tanke til handling.