2care4 - English
2care4 - English

Karriere


Karriere


2care4 skal være den mest attraktive arbejdsplads for både virksomhedens
nuværende ansatte og vores fremtidige kolleger.


2care4 skal være den mest attraktive arbejdsplads for både virksomhedens nuværende ansatte og vores fremtidige kollegaer. Det er vigtigt, at vores medarbejdere udvikler sig personligt og fagligt. Vi ønsker et åbent miljø med et højt informationsniveau, hvor alle kan bidrage med input og viden.

For at opnå det stiller vi store krav til dig som medarbejder, og vi forventer, at du gør det samme til os som arbejdsplads. Hos os går kultur og værdier hånd i hånd med loyalitet og gensidig respekt. Der skal være plads til, at alle bliver hørt, for at vi kan finde den bedste løsning og samtidig skabe en endnu bedre arbejdsplads.

     


Innovation

Gensidig Respekt

Handlekraft

Kvalitet

Louise Sabrina Nielsen

Project Manager


Jeg startede min 2care4 rejse som Regulatory Affairs Specialist i Support. En af mine fornemste opgaver var, at oparbejde et kendskab til, og en stor forståelse for virksomhedens arbejdsprocesser på tværs af afdelinger.


Jeg startede min 2care4 rejse som Regulatory Affairs Specialist i Support. En af mine fornemste opgaver var, at oparbejde et kendskab til, og en stor forståelse for virksomhedens arbejdsprocesser på tværs af afdelinger. Med dette kendskab håndterede jeg diverse udfordringer, der måtte opstå i virksomhedens daily business, med respekt for kvalitet og myndighedskrav. Min rolle indeholdt en blanding af team opgaver og individuelle opgaver, hvor jeg ydermere var i kontakt med kollegaer på tværs af alle afdelinger i både Danmark, Polen, Tyskland og Sverige. Hos 2care4 lægges der stor vægt på frihed under ansvar. Alle bliver hørt, og hver dag får jeg lov til at blive udfordret og lære nyt. Ved siden af min rolle i Regulatorisk Support, deltog jeg i virksomhedens interne strategiske projekter. I takt med min stigende interesse for projekter, og ønsket om fortsat at udvikle mig både fagligt og personligt, fik jeg muligheden for at starte som projektleder i vores Project Management Office. Her arbejder jeg i dag, sammen med engagerede og energiske projektgrupper, på at drive vores strategiske projekter ud i organisationen. Med ønsket om at dygtiggøre mig yderligere, har 2care4 givet mig muligheden for, sideløbende med mit arbejde, at læse en diplomuddannelse i Organisation og Ledelse på Syddansk Universitet. Jeg er stolt af at være en del af en virksomhed, hvor udvikling af medarbejdere er højt prioriteret og hvor værktøjerne hertil er tilgængelige. Jeg går hver dag hjem med en følelse af at være vigtig del af 2care4s strategi, hvor vi alle deler det samme mål. Jeg er samtidig blevet en del af et sjovt og inspirerende miljø, hvor glade medarbejdere og en humoristisk, uformel jargon, er en vigtig del af hverdagen. Mine kollegaer er ikke blot en stor del af min faglige udvikling, de er også en stor del af min sociale omgangskreds udenfor kontoret.

Camilla Lund Måsøy

Business Development Manager


Da jeg startede på kandidatuddannelsen i Styring og Ledelse, manglede jeg et studienært job. Derfor søgte jeg en studentermedarbejderstilling i Business Development, der var slået op på LinkedIn.


Da jeg startede på kandidatuddannelsen i Styring og Ledelse, manglede jeg et studienært job. Derfor søgte jeg en studentermedarbejderstilling i Business Development, der var slået op på LinkedIn. Nu knap 1,5 år efter, er jeg ansat som Business Development Manager i 2care4 Generics, som er en virksomhed, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Allerede da jeg startede som studentermedarbejder, fik jeg mine egne ansvarsområder, som jeg fik lov til at sætte mit eget præg på. Siden da har jeg gennemgået en stejl læringskurve, hvor jeg hele tiden har fået bygget erfaring og viden på. Ved hjælp af sparring og tæt support af medarbejdere i virksomheden, har det været muligt at udvikle mig både fagligt og personligt. Derfor var det også en oplagt mulighed at skrive mit kandidatspeciale i samarbejde med 2care4 Generics, hvor det har været muligt at løse relevante og reelle problemer, som virksomheden har kunne bruge efterfølgende. Idet virksomheden er så fleksibel, har det hele tiden været muligt at planlægge mine arbejdstider, så de altid passede med både studie og privatliv.

Andreas Sørensen

Operations Support/Koordinator for pluk


Jeg startede som lagerassistent, og det var egentlig mest tiltænkt som et sabbatår, men eftersom jeg var utroligt glad for at arbejde i 2care4, besluttede jeg mig for at uddanne mig igennem 2care4...


Jeg er ansat i stillingen operations support/koordinator for pluk. Jeg har arbejdet i 2care4 i tre år. Jeg startede som lagerassistent, og det var egentlig mest tiltænkt som et sabbatår, men eftersom jeg var utroligt glad for at arbejde i 2care4, besluttede jeg mig for at uddanne mig igennem virksomheden, der også har givet mig muligheden for at læse en HD. I 2care4 har jeg fået nogle rigtige gode kollegaer, og det gælder både fagligt og socialt, hvor jeg oplever stor villighed fra folk til at hjælpe hinanden - både arbejdsmæssigt og socialt. En af de væsentligste grunde til, at jeg har valgt at uddanne mig igennem 2care4, er, at jeg trives rigtig godt i virksomheden, men også at det er en virksomhed hvor der er mulighed for at udvikle sig fagligt og hele tiden dygtiggøre sig. Det stemmer godt overens med 2care4’s værdier. Har du en god ide til, hvordan man kan gøre noget anderledes, bliver der lyttet til dig, og der er ikke langt fra tanke til handling.