2care4 - English
2care4 - English
Værdier


Værdier


Her kan du læse om 2care4's værdier.


Kulturen i 2care4 afspejler vores inderste DNA og er grundfæstet i den vestjyske muld, nemlig det ”at være gode og dygtige købmænd.” Godt købmandskab drejer sig også om at skabe to vindere og dermed om gode personlige relationer, og det gælder også hos 2care4. Derfor vil du opleve sund gensidig respekt, handlekraft og høj kvalitet fra vores side, da vi har det mål altid at skabe nye ideer, der kan komme dig som leverandør eller kunde til gode.

Purpose

Besparelser for samfundet gennem dedikation.

 

Innovation:

Hver dag arbejder vi på at gøre tingene på en bedre og smartere måde. Vi er åbne for alle vores medarbejderes ideer og forslag, og det gør hverdagen lettere både internt og hos dig som samarbejdspartner. Vi vil gøre en forskel i det samfund, som vi er en del af, og det opnår vi ved at gå vores egne veje for at sikre, at vi er så omstillingsparate som muligt. Dét er en nødvendighed i vores branche. For os favner innovation både vores produkter, vores arbejdsmetoder og vores medarbejdere. Alt skal udvikle sig, og innovation er pulsslaget i 2care4. Vi vil ikke sidde fast i, hvordan vi ’plejer’ at gøre tingene.

Gensidig Respekt:

Hos 2care4 hersker der en grundlæggende positiv stemning. Fordi vi arbejder innovativt og nytænkende i hverdagen, får vi konstant syn for sagen, når det kommer til vores medarbejderes mange kompetencer. Som vores samarbejdspartner skal du også mærke den gensidige respekt, som styrer vores dialog med dig. Hos 2care4 vil du opleve en åben dialog og gennemsigtighed i vores forretningsadfærd.

Handlekraft:

”Hvor intet vover, intet vinder.” Vi må tørre at træffe beslutninger i en dynamisk sammenhæng med stadigt skiftende krav og regler. Vi har fuld tillid til, at vores medarbejdere tager beslutninger med omtanke – især når det gælder vores kunder og samarbejdspartnere. Handlekraften skinner igennem i vores daglige arbejde med innovation og i vores gensidige respekt for hinanden og vores omgivelser.

   
Kvalitet:

Kvalitet er kernen i vores virke. Uden den kan vi ikke handle og udvikle os, som vi gerne vil. I kvaliteten ligger også et ønske om gennemsigtighed, dvs. at du som samarbejdspartner får indsigt i, hvor langt vi er i en proces, og i hvad du kan forvente af os. Vi vil være med til at sikre, at du får det bedste. Det gør vi ved at tænke nyt, respektere hinanden og handle. For vi vægter kvalitet højt – når det gælder os selv, vores kunder, vores leverandører og alle andre interessenter. Endelig er der forbrugersikkerheden, som vi prioriterer over alt andet.