2care4 - English
2care4 - English

Videoovervågning


Videoovervågning


Videoovervågning


Formålet med videoovervågningen er at forebygge og opklare kriminalitet samt at skabe tryghed for personalet. Herudover kan videoovervågning bruges til opklaring af hændelse og forløb i forbindelse med ulykker på vores lagerfaciliteter.

Hvor har vi videoovervågning

Der er videoovervågning ved alle indgange samt på lageret. Således bliver alle medarbejdere, gæster/besøgende samt samarbejdspartnere optaget, når de færdes på 2care4’s arealer. Der er skiltet på behørig vis med videoovervågningen.

Beskrivelse af overvågningen

På adressen er der i alt 29 kameraer. Optagelser foretages døgnet rundt, når der er aktivitet/bevægelse. Billederne fra hovedindgangen samt indgangene ved lageret kan ses på tre skærme, der er tilgængelige for medarbejderne på kontoret/lageret. Dette er nødvendigt i forhold til besøgende og leverandører, da kontorbygningen og lageret altid er aflåste. Medarbejdere med rettigheder har mulighed for at se overvågningen hjemmefra. Dette sker kun i tilfælde, hvor alarmen går.

Arkivering samt behandling af billeder

Overvågningsbillederne opbevares på en dedikeret enhed hos 2care4, som kun registrerede medarbejdere har adgang til. Herudover sendes der live-overvågning til en kontrolcentral i tilfælde af aktiv alarm, for at årsag og handling hurtigere kan vurderes og for at sikre et bedre samarbejde med vagten. Overvågningen ses kun igennem ved mistanke om strafbare forhold, hvor optagelserne udleveres til politiet. Optagelserne slettes automatisk efter 30 dage.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig - dog med visse lovbestemte undtagelser.

Hvis du ønsker at anmode om indsigt i dine personoplysninger, eller hvis du er uenig i, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller i formålet med behandlingen, kan du kontakte os som angivet nedenfor. Du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.

Skulle du have nogle spørgsmål, kan du rette henvendelse til vores GDPR-ansvarlige på GDPR@2care4.dk.