image description

Videoovervågning

Formålet med videoovervågningen er, at forebygge og opklare kriminalitet samt at skabe tryghed for personalet. Herudover kan videoovervågning bruges i forbindelse med ulykker på vores lagerfaciliteter, til opklaring af hændelse og forløb.

Hvor

Der er videoovervågning ved alle indgange samt på lageret. Således bliver alle medarbejdere, gæster/besøgende samt samarbejdspartnere optaget, når de færdes på 2care4’s arealer. Ved porten ud mod Tømrervej, er der opsat et kamera der filmer trafikken ind på 2care4’s adresse. Der er skiltet på behørig vis med videoovervågningen.

Beskrivelse af overvågningen

På adressen er der i alt 16 kameraer. Optagelser foretages hele døgnet når der er aktivitet/bevægelse. Billederne fra hovedindgangen samt indgangene ved lageret kan ses på tre skærme tilgængelige for medarbejderne på kontoret/lageret. Dette er nødvendigt i forhold til besøgende samt leverandører, da kontorbygningen samt lageret altid er aflåst. Udvalgte nøglemedarbejdere, med ansvar for håndtering af virksomheden overvågning har rettigheder til og mulighed for, at se overvågningen hjemmefra. Dette gøres kun i tilfælde hvor alarmen går.

Arkivering samt behandling af billeder

Overvågningsbillederne opbevares på en harddisk hos 2care4, og det er kun udvalgte nøglemedarbejdere, der har adgang hertil. Herudover kan vagtfirmaet tilgå overvågningen i tilfælde hvor alarmen går. Overvågningen ses kun igennem ved mistanke om strafbare forhold, hvor denne udleveres til politiet. Optagelserne overspilles løbende og er altså ikke bestandig.

Herudover kan vi udlevere optagelserne til tredjemand, hvis udleveringen er i overensstemmelse med lovgivning, fx hvis personerne på optagelserne har givet samtykke hertil.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.

Hvis du ønsker at anmode om indsigt i dine personoplysninger, eller hvis du er uenig i, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller formålet med behandlingen, så kan du kontakte os som angivet nedenfor. Du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.

Skulle du have nogle spørgsmål, kan du rette henvendelse til vores GDPR ansvarlige på GDPR@2care4.dk.