image description

Værdier

Kulturen i 2care4 afspejler vores inderste DNA, og er grundfæstet i den Vestjyske muld, nemlig det ”at være gode og dygtige købmænd”. Godt købmandskab drejer sig også om at skabe to vindere, og dermed om gode personlige relationer, og det gælder også hos 2care4. Så du vil opleve en sund gensidig respekt, handlekraft og høj kvalitet fra vores side, for vi har det mål altid at skabe nye ideer, der kan komme dig som leverandør eller kunde til gode.

Innovation:

Hver dag arbejder vi på at gøre tingene på en bedre og smartere måde. Vi er åbne for alle vores medarbejderes ideer og forslag, og vi gør det hele for at gøre hverdagen lettere både internt og hos dig som samarbejdspartner. Vi vil gøre en forskel i det samfund, vi er en del af. Det gør vi ved at gå vores egne veje for at sikre, at vi er så omstillingsparate som muligt. Det er nødvendigt i vores branche. For os favner innovation både vores produkter, vores arbejdsmetoder og vores medarbejdere - alt skal udvikle sig. Innovation er pulsslaget i 2care4 - vi vil ikke sidde fast i ’plejer’.

Gensidig respekt:

Hos 2care4 hersker der en grundlæggende positiv stemning. Fordi vi arbejder innovativt og nytænkende i hverdagen, får vi konstant syn for sagen, når det kommer til vores medarbejderes mange kompetencer. Det har vi stor respekt for. Som samarbejdspartner hos os skal du også mærke den gensidige respekt, som styrer vores dialog med dig, og vores ønske om at levere kvalitet i hver eneste produkt. 

Handlekraft:

”Hvor intet vover, intet vinder”. Vi skal turde træffe beslutninger, når vores virkelighed ændrer sig, og det gør den næsten konstant. Vi har fuld tillid til, at vores medarbejdere tager beslutninger med omtanke - og især med tanke på vores kunder og vores samarbejdspartnere. Handlekraften skinner igennem i vores daglige arbejde med innovation og i vores gensidige respekt overfor hinanden og vores omgivelser.

Kvalitet:

Kvalitet er kernen i vores virke. Uden den kan vi ikke handle og udvikle os, som vi gerne vil. I kvaliteten ligger også en tanke om gennemsigtighed, dvs. at du som samarbejdspartner får indsigt i, hvor langt vi er i en proces, og hvad du kan forvente af os. Vi vil være med til at sikre, at du får det bedste. Det sørger vi for ved at tænke nyt, respektere hinanden og handle - for vi vægter kvalitet højt; for os selv, vores kunder, vores leverandører m.m. Og over alt dette står forbruger sikkerheden som er over alt andet.