image description


Kvalitet og Forbrugersikkerhed

Der er ingen forskel på kvalitet, virkning og sikkerhed af parallelimporteret medicin og direkte importeret medicin.  Parallelimporteret medicin er originale lægemidler der er distribueret i andre EU lande og er derfor ikke mærket med dansk tekst. I  ompakningsprocessen mærker vi derfor medicinen med dansk tekst. Når du får udleveret en pakning med medicin fra 2Care4 kan den derfor se lidt anderledes ud, men kvaliteten og virkningen er identisk med det originale produkt! Når vi pakker medicinen om, er vi underlagt myndighedernes kontrol og 2care4 bliver regelmæssigt inspiceret af den danske Sundhedsstyrelse, hvor efterlevelse af danske og europæiske myndighedskrav kontrolleres. Disse krav er samlet i principperne om god fremstillingspraksis - også benævnt GMP (Good Manufacturing Practice). Hos 2care4 er vi meget bevidste om vores kvalitetsmæssige ansvar og har derfor valgt en åben og ligefrem dialog med den danske Sundhedsstyrelse.

Via vores medlemskab af Foreningen for Parallelimportører af Medicin og den europæiske parallelimportørforening EAEPC samarbejder vi på mange niveauer for at sikre en fortsat tilgængelighed af originale parallelimporterede lægemidler til gavn for forbrugere og samfund. 

Vores leverandører

2Care4 køber kun medicin fra europæiske leverandører vi har godkendt og har tillid til. Vi har styr på medicinens vej fra leverandøren og helt ud til forbrugeren. Vi godkender derfor kun leverandører der klarer sig gennem en længere godkendelsesprocedure, hvor kvalitet og forbrugersikkerhed er i højsædet.  Inden endelig godkendelse skal leverandører kunne fremvise de fornødne tilladelser, vurderes gennem risikoanalyse og positivt besvare en række kritiske spørgsmål omkring efterlevelse af gældende retningslinjer omkring kvalitet. Vores transportører er ingen undtagelse - de godkendes efter en lignende fremgangsmåde. På den måde kvalitetssikrer vi forsyningskæden, så kun medicin med den rigtige kvalitet kommer ind på vores lager og senere i vores ompakning.

Vores håndtering

Når medicinen ankommer til 2care4 kontrollerer vores uddannede personale om varen fysisk er i overensstemmelse med vores specifikationer og andre relevante dokumenter. Er der et match modtages medicinen og er klar til den videre håndtering. Ved den mindste afvigelse eller mistanke om uoverensstemmelser sættes medicinen i karantæne, hvorefter vores kvalitetsansvarlige vurderer hvilke tiltag der skal igangsættes. Dette kunne være myndighedskontakt eller kontakt til original producenten.

Ompakningen varetages af vores erfarne og dygtige personale og under hele processen har vi et højt dokumentationsniveau som skal sikre at alt er forløbet som planlagt. Under ompakningen kvalitetskontrolleres processer og stikprøver af vores specialiserede kvalitetspersonale der arbejder som en uafhængig enhed.  Efter endt ompakning gennemgår den sagkyndige person kvalitetsdokumenterne og hvis alt er udført og dokumenteret tilfredsstillende frigives medicinen til salg og vil snart være på vej ud til forbrugeren.

Kvalitetssikring

Hos 2care4 har vi defineret et Farmaceutisk Kvalitetssystem, der samlet beskriver hvordan vi som virksomhed vil sikre at vi til hver en tid leverer medicin af høj kvalitet. Dette indebærer at vi beskriver alle væsentlige processer og arbejdsgange, at vi dokumenterer disse og at vi gennem uddannelse og træning sikrer os, at det faktisk også efterleves.

Uddannet i kvalitet og sikkerhed

Hos 2care4 uddanner vi vores personale, så de kan leve op til den til enhver tid gældende lovgivning og de krav, som vores kunder og forbrugerne har til medicin. Alle afdelinger inddrages i arbejdet for at sikre fælles forståelse og ejerskab for kvalitet i vores produkter. Derfor arbejder vi også konstant på at optimere på de interne procedurer og leve op til aftalerne med vores samarbejdspartnere. Det er din garanti for, at vi altid leverer medicin af samme høje kvalitet som originalproducenten, men til en lidt skarpere pris.

Har du spørgsmål vedrørende Sikkerhed og Kvalitet, er du meget velkommen til at kontakt til vores Quality Personnel.