image description

Parallelimport

Parallelimport er baseret på princippet om varernes fri bevægelighed inden for EU-EØS landene.

Ved parallelimport af lægemidler er det original medicin som importeres fra et andet EU-EØS land og sælges i Danmark på lige fod med originalproducentens danske pakning. Medicinen købes af grossister i udlandet som er godkendt af det pågældende lands lægemiddel myndighed.

Alle lægemidler der importeres og distribueres skal godkendes af de lokale lægemiddel myndigheder, Sundhedsstyrelsen i Danmark, eller det centrale EMA (European Medicines Agency).

Der er ingen forskel på parallelimporteret medicin og original medicin. Ofte er medicinen dog ompakket i en ny dansk æske, eller der er påsat etiketter med dansk tekst på det parallelimporteret medicins originale æske.

Parallelimporterede lægemidler står i dag for 23,9 % af alle forhandlede lægemidler, som sælges via danske apoteker og sygehuse. I 2012 var besparelsen således på minimum 448 millioner kroner som følge af parallelimporterede lægemidler.

Gennem parallelimport sørger vi blot for at købe i de lande, hvor producenterne sælger medicinen til lavere priser.