image description

Generika

I 2013 lancerede vi vores første generiske præparat, Etodolac. Siden har vi føjet en række produkter til, og vi forudser, at udviklingen vil accelerere i de kommende år. Står du med et generisk produkt, som du gerne vil udvikle sammen med en dygtig samarbejdspartner, er 2care4 det rigtige valg. Du kan vælge at vi udvikler generisk medicin sammen som co-development, eller du kan vælge at lade os stå for salget ved at vi indlicenserer produktet. Når du vælger os, kan vi hurtigt vurdere potentialet for et givent produkt på det skandinaviske marked - og vi kender de regulative krav.

Søger du en samarbejdspartner til at udvikle generiske medicinpræparater?

Tag det første skridt mod et succesfuldt samarbejde og kontakt os.

Det skal du vide om generika

Når en lægemiddelproducent udvikler et nyt lægemiddel, tager de patent på medicinen. Det patent løber maksimalt i 20 år. Når patentet udløber, er det muligt for andre virksomheder at lave en kopi af medicinen = generika.

Generika har samme aktive indholdsstof og skal leve op til de samme krav som det originale præparat. Generiske lægemidler har derfor samme kvalitet, sikkerhed og virkning som originale produkter. Generika kommer forbrugerne til gode, for de er oftest mellem 20 – 90 % billigere end originale præparater.

Besparelsen ved at benytte generika har to fordele: 1) det sikrer udbredelsen af eksisterende lægemidler og 2) det skaber luft i sundhedsbudgetterne til at tage nye typer lægemidler og behandlinger i brug. Samtidig skaber den øgede konkurrence et vigtigt incitament for at udvikle nye lægemidler. Når flere ensvirkende lægemidler fremstilles af flere forskellige producenter, får samfundet en bedre forsyningssikkerhed - og det giver i den sidste ende forbrugeren en klar fordel.