image description

Behandling af dine personoplysninger

Vi vil orientere dig om, at vi behandler de fremsendte oplysninger i din ansøgning og dit CV i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven, som det fremgår af denne politik:

 1. 2CARE4 ApS, CVR-nr: 28964080 er dataansvarlig.

   

 2. Formålet med vores behandling af oplysningerne er at besætte en fremtidig stilling hos os, og behandlingen sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet det er nødvendigt at behandle dine oplysninger med henblik på eventuel indgåelse af en ansættelseskontrakt.
 3. Oplysningerne vil kun blive brugt internt i 2CARE4 i forbindelse med besættelse af en fremtidig stilling hos os. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger. Det vil kun være 2CARE4´s HR-afdeling samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, såsom afdelings-/teamlederen, direktøren der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

   

 4. Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter dags dato, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid.

   

 5. Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet.

   

 6. I visse tilfælde vil du endvidere blive bedt om at aflevere kopi af din straffeattest afhængigt af den pågældende stilling. Sådanne oplysninger vil også blive behandlet fortroligt.

   

 7. Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig. 
   
   
  1. Ret til at se oplysninger (indsigt): Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.
  2. Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.
  3. Ret til sletning: Se pkt. 4 om vores generelle slettefrister. I visse tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrist indtræffer.
  4. Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  5. Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
  6. Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi herefter ikke længere behandle de pågældende oplysninger.
  7. Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine oplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.
    

    

Hvis du ønsker at benytte dig af disse muligheder (a-g), kan du kontakte 2CARE4 på GDPR@2care4.dk.

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynet.

 

I forbindelse med udvælgelsesprocessen søger vi relevant offentliggjort information på internettet, herunder fx LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier.  Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det endvidere være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke dertil. 
Skulle du have spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os på GDPR@2care4.dk

 

Igen vil vi gerne takke for din ansøgning og interesse for 2care4, vi vender tilbage hurtigst muligt.