image description

2care4 Distribution Service

Når du vælger 2care4 Distribution Service, kan du bl.a. benytte vores lokale fragtaftaler. Ved brug af vores aftaler får du lave distributionspriser, som vi blot viderefakturerer uden meromkostninger. Alt efter din virksomheds behov, kan 2care4 også håndtere dine returvarer og evt. tilbagekaldelser. Som samarbejdspartner kan du ved hjælp af EDI altid trække vores lagerstatus, salgsrapporter mm., til brug for din rapportering internt i virksomheden.

Stor lagerkapacitet

2care4 har over 2.000m2 lager til rådighed, og dette er godkendt jf. GDP og er temperaturkontrolleret året rundt. Vi styrer vores lager vha. IT systemer og stregkodescannere, og vi har både erfaring med at modtage, oplagre og forsende store mængder medicin og håndtere små plukordrer indeholdende få styk.

Ompakning

Har du behov for at få ompakket dine lægemidler, har vi stor erfaring med det som parallelimportør. Du kan løbende få store mængder blisterkort pakket til de salgsmarkeder, der sælges mest på. Du kan også få ompakket allerede frigivne lægemidler, når der f.eks. er opdateringer af indlægssedlerne, tilføjelser af bivirkninger m.v.

Du kan benytte vores udstyr til blisterprint samt vores maskiner til etikettering. Hvis du har brug for det, kan du lade os stå for frigivelsen til markedet inkl. den behørige dokumentation, da 2care4 har en GMP tilladelse til dette.

Kvalitet

Hos 2care4 har vi både en GMP og en GDP tilladelse til alle typer af medicin, ligesom vi har tilladelse til import og eksport fra 3. lande. Det sikrer dig, at vi lever op til EU's regelsæt, som vi regelmæssigt bliver inspiceret eller auditeret efter - som oftest én gang om året. Har du spørgsmål vedrørende Sikkerhed og Kvalitet, er du velkommen til at kontakte vores Quality Personnel.